Over Goed werk

Oorsprong

Goed werk kent haar oorsprong in moederbedrijf Het Werkt. Het Werkt is een kleinschalig en betrokken begeleidingsbureau dat maatschappelijke participatie als centrale doelstelling heeft.
Om een praktische invulling te kunnen geven aan deze maatschappelijke betrokkenheid gaat Het Werkt in 2012 samenwerken met een binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar. In het braakliggend industrieel gebied De Spoorzone wordt het Servicebureau geboren. Het Servicebureau zorgt in het eerste jaar voor het ‘leefbaar’ maken van het gebied. Er worden werkruimtes geschilderd en gestoffeerd, er wordt schoongemaakt, er wordt onderhoud gepleegd en facilitaire taken worden opgepikt.
Er wordt veel kennis vergaard voor diverse disciplines door de deelnemers van Het Servicebureau. Deze deelnemers komen uit alle geledingen van Het Werkt. Ook vrijwilligers sluiten zich aan bij Het Servicebureau. Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook om zichzelf te prikkelen tot groei en meedoen.

Ontwikkelingen

overonsDan breekt er een roerige tijd aan. Op drie podia ontwikkelt er zich beleid dat rechtstreeks invloed heeft op het bestaan van Het Servicebureau. Zo trekt de samenwerkende partij zich terug uit de Spoorzone en komen er door de transitie van zorg naar WMO en de invoering van Noma, grote verschuivingen in begeleidingsland. De behoefte aan zelfstandigheid bij Het Servicebureau groeit. In het najaar van 2014 verhuist het Servicebureau naar de Gasthuisring waar ze in het voormalig missiehuis van de fraters een eigen werkplaats inricht. Vanuit deze locatie wordt de groei verder doorgezet en in januari 2015 gaat de organisatie verder onder de naam GOED WERK.

Goed werk

logo320Vandaag de dag is Goed werk een klus- en onderhoudsbedrijf. Daarbij laten we ons niet beperken tot één discipline, maar zoeken we voor de opdrachtgever naar een pasklare oplossing om hem volledig te ontzorgen. Van boodschap tot opruimen, van breekwerk tot aflak.
Vanuit een groot maatschappelijk besef blijven we zoeken naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van onze deelnemers. Daarom werkt Goed werk volgens het meester- gezelprincipe: mensen die zich willen ontwikkelen naar een betere positie op de arbeidsmarkt worden meegenomen met vakmensen en verfijnen op die manier kennis en kunde.
Laat je een klus uitvoeren door Goed werk, dan ben je niet alleen goed voor jezelf maar ook direct betrokken bij de groei van de mensen in jouw stad!
Dan lever ook jij………Goed werk.