Goed werk groeit!! Ook in professionalisering

Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.
Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt. Het zal u vast niet verbazen maar we vinden het toch een mooie prestatie dat we in november 2015 direct de hoogste score, PSO trede 3 hebben bereikt. Daar zijn we trots op.

Gesterkt door dit succes, wilden we verder. Groeien.  Niet alleen in omvang; inmiddels werken we met 5 leermeesters, 4 algemeen medewerkers, een leerlingaantal van gemiddeld 10 tot 15 en extra ondersteuning in de administratie, maar ook in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Om ons, maar ook u te overtuigen, hebben we dit laten beoordelen volgens de richtlijnen van VCA 2008/5.1 en NEN-EN-ISO 9001/2008. En na een intensief proces van formaliseren, implementeren en leren, kunnen we vertellen dat we beide certificaten in juli hebben mogen ontvangen

                                        pso            iso-9001-2008-certified-2    vca-logo